Audiovisual amb clips de dron de la zona de la Franja Catalunya-Aragó

Inicis de la sequera de 2022

Càmera i Fotografia: Àlex Tremps

Color: Àlex Tremps

Share This