Congelats Reixach

Fotografia de producte per a nous embalatges alimentaris, web i catàleg.

Client: Congelats Reixach

Loc: Estudi

Tags

fotografia, producte, professional, publicitat

Share This