Taps de Suro


Descripció del Portfoli

Disseny de fotografia per a promoció d’una nova tècnica en la producció dels taps de suro. El client requeria una visió tecnològica i neta, però alhora que no fos massa evident.

Fotografia sobre fons neutre amb la posterior inclusió dels elements de laboratori.


Detalls del Portfoli

  • Client:

    Manuel Serra

  • Localització:

    Estudi fotogràfic (ikoustudio)