Retrat d’estudi

5 photos


Descripció del Portfoli

Sessió de retrat d’estudi per editorial gràfica.

Detalls del Portfoli

  • Client:

    Carles Artigas

  • Localització:

    Estudi fotogràfic (ikoustudio)