Descripció del Portfoli

Sessió de retrat d’estudi per editorial gràfica.

Detalls del Portfoli
  • Client:

    Carles Artigas

  • Localització:

    Estudi fotogràfic (ikoustudio)