Nuggets


Descripció del Portfoli

Aquesta fotografia de producte de bodegó és perfecta per packaging de lineal o catàleg. En aquest cas és per una referència de congelat que requereix un bodegó que faci atractiu el producte però que no indiqui menjar preparat.


Detalls del Portfoli

  • Client:

    Congelats Reixach

  • Localització:

    Estudi fotogràfic (ikoustudio)