Hamburguesa


Descripció del Portfoli

Disseny zenital per a packaging de congelat continu, en aquest cas s’ha hagut de prioritzar la col·locació del producte per a garantir el tall de l’envàs.


Detalls del Portfoli